ΑΡΤΙΝΑ ΑΞΤΕ

ΑΦΜ:094376193
ΔΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ 29100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2695051086
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28899/90/Β/93/9
Γ.Ε.ΜΗ.: 70330824000Οικονομικές καταστάσειςΧρήσης 2012 Χρήσης 2013 Χρήσης 2014
Χρήσης 2015

Προσκλήσεις


Προσκληση ΓΣ 28/06/15 Προσκληση ΓΣ 30/06/16